Liên hệ chúng tôi
Mai Peicheng

Số điện thoại : 0086-21-65086268

QC Hồ sơ
Phòng thí nghiệm điều hành

 • Kiểm tra độ co ngót
 • Kiểm tra độ bền kéo
 • Kiểm tra độ bền xé
 • Kiểm tra giá trị PH
 • Kiểm tra độ bền màu để cọ xát
 • Kiểm tra độ bền màu để giặt
 • Kiểm tra độ bền màu để ủi ướt
 • Kiểm tra độ bền màu với ánh sáng mặt trời
 • Thử nghiệm hiệu ứng mao quản bán thành phẩm
 • Kiểm tra phục hồi đàn hồi vải
 • Thử nghiệm chất chống cháy
 • Thử nghiệm khả năng chống thấm nước

Chúng tôi sẽ kiểm tra hàng dệt theo yêu cầu của khách hàng. Và nếu được yêu cầu thử nghiệm bên thứ 3, chúng tôi cũng sẽ cung cấp

Báo cáo thử nghiệm lần 3.

 • shanghai fartex imp. & exp. co., ltd.
  Tiêu chuẩn: Quality Certification
  Số: 00117Q33653R2M-5/3100
  ngày phát hành: 2017-05-22
  Ngày hết hạn: 2020-06-08
  Phạm vi/phạm vi: Import and Export trade service
  cấp bởi: China Quality Certification Centre
 • shanghai fartex imp. & exp. co., ltd.
  Tiêu chuẩn: Registered trademark-FAIRY DANCE
  Số: 14902514
  ngày phát hành: 2015-07-15
  Ngày hết hạn: 2025-07-14
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • shanghai fartex imp. & exp. co., ltd.
  Tiêu chuẩn: Registered trademark-FLYING DANCE
  Số: 14902539
  ngày phát hành: 2015-07-15
  Ngày hết hạn: 2025-07-14
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • shanghai fartex imp. & exp. co., ltd.
  Tiêu chuẩn: Business License
  Số: 41000000201907140007
  ngày phát hành: 2019-08-25
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: Import and Export for various products, including textile products, daily products, hardwares, machines, computer hardware and software with services, etc.
  cấp bởi: State Administration for Market Regulation
 • shanghai fartex imp. & exp. co., ltd.
  Tiêu chuẩn: OEKO-TEX 100 CERTIFICATE
  Số: BJ050 175379.1
  ngày phát hành: 2020-11-23
  Ngày hết hạn: 2022-02-15
  Phạm vi/phạm vi: Woven fabrics (including jacquard, corduroy, duck fabric) made of 100% cotton, or mixtures with polyester, flax, viscose from bamboo fibre and spandex, bleached, piece-dyed (with pigment, disperse, reactive and vat dyestuffs), or made of cotton mixtures wi
  cấp bởi: TESTEX AG, SWISS TEXTILE TESTING INSTITUTE