Liên hệ chúng tôi
Mai Peicheng

Số điện thoại : 0086-21-65086268

Kỷ niệm sự phát triển vững chắc của công ty vào năm 2020

January 29, 2021

Ngày 10/01/2021, Công ty tổ chức Lễ tổng kết công tác năm.


Năm 2020 sẽ là một năm rất khó khăn.Môi trường thương mại quốc tế không mấy khả quan, nhưng trong thời điểm năm nay, bằng sự nỗ lực chung của tất cả các phòng ban, đơn vị trong công ty, công ty changda đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kim ngạch đề ra đầu năm và vượt 30%.

 

tin tức mới nhất của công ty về Kỷ niệm sự phát triển vững chắc của công ty vào năm 2020  0